Ręce – stare i młode, wszystkie – zajęte! Każdy coś szykuje na święto przesilenia letniego.