I przez pół dnia wiła wianki… i śpiewała. Czekała.