Bylicy narwała, chleb rozkroiła i jasną suknię założyła.