Piernik (prianik) dla dawnych Słowian był świętym ciastem o wielkiej mocy.