Uszyte jakby magiczną nicią. Z przędzy życia. Z dobrostanu.