Cele są osiągane przez dyskomfort i ciężką pracę. Nie osiąga się ich, ukrywając się w przytulnym miejscu.
Colleen Hoover
* * *
Dlatego pracowaliśmy ciężko… i wierzyliśmy, że nasza praca jest jak cuma. Przyciągnie rzeczy potrzebne do realizacji.