Na fajerce i pod żeliwną pokrywą z żarem – piecze się ciasto z wiśniami.