Jakieś niedzisiejsze to zdjęcie. Chociaż zrobione było na początku marca. I nie chodzi tu o to, że zostało naświetlone na kliszy.
I jeszcze krótka myśl. Przez ten pejzaż doszłam do nowej drogi.