Kompas ustawia kierunek. Dobra kawa ustawia cały dzień.