Wiecie, dobrą kawę doglądamy do ostatniego łyczka. A jak!