Nieodłącznym elementem tkanki Sarajewa jest uliczny bruk.