O dobrej zależności. Zboże daje chleb, owca wełnę.