Podarkami naszymi były także stare książki o drzewach i roślinach. Przydadzą się chociażby podczas wycieczek do lasu, aby już bez trudu rozpoznać każde drzewo i jeszcze – coś więcej wiedzieć na ten temat. Chociażby to, że drzewa nigdy nie umierają ze starości. To choroby, plagi, owady i niestety – ludzie są zabójcami.