Świętujemy, gdy trzeba… i czasem też, gdy nie trzeba. Lubimy sobie dogadzać małymi przyjemnościami, bo one są nam bardzo potrzebne.