Inspiracją do zdjęcia był film o rodzinie Beksińskich – „Ostatnia Rodzina”.