Niedawno siedziałam w żytku. A teraz już ptaki migrują. Życie.