Najważniejsze usłyszysz, ale w ciszy i w szczególnej bliskości z naturą.