Każdy dotyk pędzla to ślad i zapis. Wszystkiego. Wrażeń, zdarzeń i chwili.