Uśpione miasto. Kolejna uliczka. I tylko kot się pod murem przeciąga leniwo.