Dzień chyli się ku końcowi i przygasa ogień w piecu. Spokojności.