Powrót do pracowni i nieznaczne ogarnięcie kątów, kartonów i szpargałów.