A kiedy ręka uchyla zasłony i świat po nocy jawi się widzialny.