Życie drzewa, podobnie jak życie człowieka, dzieli się na różne okresy.