Jeśli czujesz się dobrze, czynisz dobrze. Piękna to prawda, której należy się trzymać.