Właściwi ludzie dla mojej duszy słyszą i widzą mnie inaczej…