Z pewnymi przedmiotami jestem bardzo zżyta, na przykład z tymi okularami.
I od dawna pociąga mnie możliwość łączenia na pozór niepasujących do siebie rzeczy.