Spacer? Liczy się tylko jeden kierunek. Nad morze. Bodaj na 15 minut.