Zima trzyma. Niech trzyma! Lepiej teraz niż w lutym.