I oto nagle przyszła zima. Zrobiło się biało, mroźno i bardzo cicho.