Myślę czule o domostwie, siedlisku, z którego pochodzi ta papryka.