Kalendarz ogrodnika na maj zawiera najważniejsze prace, których nie można pominąć ani przesunąć. Ale pogoda jest piękna, więc pracujemy do zmroku.