Odrodzenie mody, czyli powrót płaszcza z ciemnej szafy.