Życie musi być wypełnione szeregiem różnych prac, bo bez pracy nie ma chleba ni kołaczy.