Paryskie wspomnienia odświeżam w Budapeszcie. To mój bliższy Paryż.