Domy w nadbałtyckim mieście Stralsund są przeróżne. Od hanzeatyckich budynków, okazałych kamienic bogatych kupców i kapitanów, aż po małe chatki rybaków. Szczególnie ciekawe są domy drewniane z pięknymi kolumnami, galeriami i wewnętrznymi dziedzińcami. Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś mógłby nie dostrzec piękna tego miejsca.