Gdy miasto jeszcze śpi, my przemieszczamy się z dzielnicy na dzielnicę. W biegu podziwiamy okna, wystawy i proste szyldy.