Przez podwórko przeszły znaczne ilości osób i prawie każdy oglądał wszystko, od kaktusa aż po pocztówkę.