Za polem stoją: Dominika i Karolina. A ja dołączyłam do pamiątkowego zdjęcia.