Dziś usłyszałam głośny pisk żurawi. Chwilę później widziałam je na niebie. Magiczny żurawi śpiew niósł się daleko i przechodził przez zamknięte okna.