Zagęszcza się. Kolekcja rośnie. Atmosfera narasta… i wiruje wokół nas. Kocham to hasło: back to vinyl.