Ostatnie poprawki na mapie Berlina… i jeszcze dziś do kolekcji #mapzorki dołączy kolejne miasto.