Wrzesień to śliwki i placki. I inne dobroci w ramach wymiany sąsiedzkiej.