Prawdziwy Zorki z Zorką 4. Duet pierwyj sort (uśmiech).