W ofercie Map Zorki są już dwie różne mapy Paryża. Najnowsza ma zmienioną skalę oraz inny układ ulic. Ponadto ozdobiona jest odręcznym napisem, który powstał przy użyciu stalówki i tuszu. Następnie został zeskanowany i naniesiony na mapę. Całość jest bardziej très romantique!
Sklep/order: Zorki Factory