Zdjęcie wybrałam pod wpływem filmu „Ukryte piękno” (Collateral Beauty).