Inspiracją do tego zdjęcia był film: Utalentowany pan Ripley/The Talented Mr. Ripley.