Widły amerykańskie, mapownik i gawroszka. Zwykły kadr, ale wyprosił zdjęcie.