Pewne rzeczy tylko przewieszam lub na chwilę chowam, ale nigdy ich nie wymienię.