Pewne rzeczy daleko się nie zmieniają i długo trwają, i jeszcze służą.