Człek tu rozmarzony, bo pogoda piękna i miejsce takie niegdysiejsze.